T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Pamukta Etkin ve Verimli Sulama Eğitimi Düzenlendi

Yayın Tarihi : 16.05.2024

      “İklim değişikliği" karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı biçimde küresel atmosferin bileşimini bozan, insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişikliklerdir. İklim değişikliğinin sonuçlarından birisi de, hatta belki de en önemlisi su kaynakları üzerinde yarattığı olumsuz etkileridir.

   “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması" amacıyla, paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çiftçilere ve diğer yararlanıcılara yönelik olarak eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

     “Pamukta Sulamanın Etkinliğinin Artırılması" programı kapsamında 2024 yılında da eğitim ve yayım faaliyetleri devam etmektedir.   İl Müdürlüğümüz Konferans Salonunda pamuk üreticilerine yönelik “Pamukta Etkin ve Verimli Sulama"  konusunda 16.05.2024 tarihinde eğitim düzenlenmiştir.  

     Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner ÇETİN tarafından verilen eğitime, İl Müdür Vekili Cemal TARI, pamuk üreticileri, STK temsilcileri, tarım danışmanları ve İl/ İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli teknik personeller katılmıştır. Eğitimde pamukta sulamanın etkinliğinin artırılması, az su ile kaliteli pamuk üretimi, sulama aralığı ve sulama yöntemleri konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.