T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 10.05.2024

​              14.09.2023 tarih ve 32309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında İlimize ait Bitkisel Üretim Planı görüşülmek üzere İl Teknik Komitesi 09/05/2024 günü saat 15:00'te  İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz toplantı salonunda, Vali Yardımcısı Sn. Muhammed Taha CANPOLAT Başkanlığında; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Sn. Ergin TOPRAK, İl Tarım ve Orman Müdürü Sn. Menduh DİNLER ve komitenin diğer üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

              Son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler gıda arz güvenliğinin önemini artırdı. Bitkisel üretim verimliliğin artırılması ve bitkisel üretimin geliştirilmesi için iklim değişikliğini de dikkate alarak uygun ekolojilerde arz ve talep miktarı ile yeterlilik oranına göre bitkisel üretim planlaması ve bitkisel üretim planlanmasına esas olmak üzere üretim dönemleri itibarıyla ürün veya ürün grupları ile asgari ve azami üretim miktarlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

              ​ Bu kapsamda, gerçekleştirilen toplantıda ilimizin bitkisel üretim verileri göz önünde bulundurularak 2025-2027 yıllarını kapsayan üç yıllık bitkisel üretim planı üzerinde istişareler yapılarak teknik komite üyelerince imza altına alınmıştır.

               Tarımsal Üretimin Planlanması İl Teknik Komitesi tarafından onaylanan 'Mardin İli Bitkisel Üretim Planı'  Bakanlığımıza sunulacaktır.