T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARSİM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Yayın Tarihi : 15.12.2023

     Tarım sektörü dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra; ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde etkilenen son derece hassas bir faaliyet sahası olarak kendine özgü bir yapıya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında tarımsal üretimin toplumun beslenmesindeki fonksiyonunun etkili bir şekilde yerine getirebilmesi bu risklerin yönetimiyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda 'Tarım Sigortaları Kanunu' kapsamındaki risklerin teminat altına alınması, tazminat ödemelerinin yapılması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kurulmuştur.

     İlimizde tarım sektörünü tehdit eden risklerden başta kuraklık olmak üzere doğal afetler gelmektedir. İlimiz genelinde tarım sektörünü tehdit eden bu risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla devreye sokulan 'Tarım Sigortaları' Kanunu ile ilgili olarak, İl ve İlçe Müdürlüğümüzde görevli teknik ve sağlık personeline eğitim verildi.

     İl Müdürlüğümüz konferans salonunda düzenlenen eğitimde Tarsim Şanlıurfa Bölge Müdürü Yusuf ÜSTÜN tarafından uzmanların da katılımı ile TARSİM'in önemi, işleyişi ve kapsamı hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yapıldı.