T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KAMU KURUM/KURULUŞLARINA “SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ” KONULU TOPLANTI YAPILDI

Yayın Tarihi : 31.08.2023

   ​İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ve çevre sorunları nedeniyle su kaynaklarının kalite ve miktar yönüyle bozulması ve nüfus artışı ile birlikte artan su talebi,  su kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve akılcı kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Ulusal çalışmaların sonuçlarına ve uluslararası göstergelere göre Türkiye su stresi altındaki ülkeler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatılmıştır.  Seferberlik kapsamında,  ülkemizde tüm sektörlerde su verimliliğinin yaygınlaştırılması maksadıyla ileriye dönük hedeflerin, stratejilerin ve eylemlerin belirlendiği “Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)" 4 Mayıs 2023 tarihli ve 32180 sayılı Resmi Gazete ile 2023/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayınlanmıştır.  Hazırlanan Belgede,  bireysel su verimliliğinin sağlanmasına ilişkin ulusal stratejiler belirlenmiş olup önümüzdeki 10 yıla yönelik bir eylem planı yer almaktadır. Bu kapsamda binalarda su verimliliğinin sağlanması adına  “Azalt - Yeniden Kullan – Değiştir" ilkesi çerçevesinde tedbirler belirlenmiş olup söz konusu tedbirlerin başta kamu binaları olmak üzere bütün yaşam alanlarında uygulanması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

    Buna istinaden, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Binalarda su verimliliği hedefi ve uygulama kılavuzu, binalarda su verimliliği sistem kurulumu talimatının uygulanması, üçer aylık rapor hazırlama esasları konularında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.