T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM SİGORTALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yayın Tarihi : 9.01.2023

​      İl Müdürlüğümüz ile Tarsim Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünün iş birliğiyle, teknik personellerin, ziraat odaları, üretici ve yetiştirici birliklerin, tarım danışmanların ve çiftçilerin katılımıyla Tarım Sigortaları 2023 Uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantıları 05-06 Ocak 2023 tarihlerinde Derik, Kızıltepe, Artuklu ve Nusaybin ilçelerimizde yapıldı.

Toplantıda Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2023 Yılı Uygulamaları il ilgili sunum, Tarsim Şanlıurfa Bölge Müdürü Murat Şevket YÜKSEL ve konu uzmanı Nusret YOL tarafından gerçekleştirildi. Toplantı sonunda sorular cevaplandırılarak Tarsimin önemi vurgulandı.

 

     Tarım Sigortaları 2023 yılı uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 09/12/2022 tarih ve 6490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 10/12/2022 tarih ve 32039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile;

(1) Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ve kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri ile tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilek  ürününde yaban domuzu zararı, pamuk ürününde hasat döneminde miktar kaybına yol açan yağmur zararı, ayçiçeği ürününde kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilmiştir. Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;

a)Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağgülü ve enginar için don riski,

b)Dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemlerinde ve bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde; dolu, dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması riskleri,

c)Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,

ç) Şekerpancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ürünlerinde yeniden ekim dikim masrafı olarak ödenecek don zararı,

d)Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski,

ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

(2) Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri, sadece fidanlarda yaban domuzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

(3) Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

(4) Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı ek riskleri, seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları paket halinde; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

(5) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

(6) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

(7) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

(8) Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere;

a)Kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını,

b)Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık,

c)Terör, grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri,

riskleri ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

(9) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri; ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

Mevcut kapsama ilave olarak, 2023 yılında ilk defa;

Bitkisel Ürün Sigortasında;

-Dolu riski tarife fiyatında toplam 134 üründe % 5 ila % 15 oranlarında indirim yapılmıştır.

-Buğday ürünü tarife fiyatında % 6 indirim yapılmıştır.

-Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında uygulanan Çift Poliçe indirimi % 5' ten % 10' a yükseltilmiştir.

-Ağaç Sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde % 5 oranında "Ağaç Çift Poliçe İndirimi" uygulaması getirilmiştir.

-Kiraz ve Vişne ürününde, teminat başlangıcı "İlk Çiçeklenme" evresinden "Beyaz Tomurcuk" evresine alınmıştır.

-Enginar ürününde (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alınmıştır.

-Kavun ve karpuz ürününde, fide döneminde yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına alınmıştır.

-Alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarının teminat kapsamına alınmıştır.

-Kivi, Erik ve Kayısı ürünlerindeki müşterek sigorta oranlarında, % 5 ila % 10 oranlarında indirimler yapılmıştır.

Sera Sigortalarında;

-Örtü Onarım Masrafı tutarı 250 TL' den 1.000 TL'ye yükseltilmiştir.

-Yenilenebilir Enerji Kaynağı olan Jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden % 5 oranında indirim uygulaması başlatılmıştır.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında;

-Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında tarife fiyatında süt sığırlarında % 6, besi sığırlarında % 5 indirim yapılmıştır.

-Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında % 15 olan yavru atma bedeli % 20' ye çıkarılmıştır.

-Dar kapsamlı tarifede, "Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır.

-Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı için % 5 olan muafiyet oranı kaldırılmıştır.

-Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için % 5 indirim uygulaması getirilmiştir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında;

- Küçükbaş Hayvan Hayat sigortasında "Ek Hastalıklar, Uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması vb." hasarlar için müşterek sigorta oranı % 30' dan % 20' ye düşürülmüştür.

-Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında;

-Kümes Hayvanları Hayat sigortasında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında % 10 indirim yapılmıştır.

-Kümes Hayvanları Hayat sigortasında % 20 olan müşterek sigorta % 10' a düşürülmüştür.

-Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır.

Su Ürünleri Hayat Sigortasında;

-Su Ürünleri Hayat sigortasında tarife fiyatlarında % 10 indirim yapılmıştır.

-Terör, Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alınmıştır.

Tüm Branşlarda;

- Kadın çiftçi indirimi % 5' ten % 10' a çıkarılmıştır.

-Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30'dan 40'a çıkarılmıştır.

-% 5 oranında "Şehit Yakını ve Gazi" İndirimi getirilmiştir.

Devlet prim desteği; 6490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen riskler için tüm branşlarda, sigorta primi tutarının % 50'si oranında uygulanacaktır. Ayrıca;

-Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağgülü, enginar, şekerpancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında, % 50 prim desteği oranına ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin 1/3'ü oranında ek prim desteği,

-Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise; sigorta priminin % 60'ı oranında prim desteği sağlanacaktır.

Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir.

Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17'nci maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.6.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz." hükmü uygulanmaktadır.

 

Değerli üreticilerimiz devlet destekli tarım sigortaları uygulamaları ile ilgili olarak, 09/12/2022 tarih ve 6490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı içeriğinin, poliçe ilk ve son kabul tarihlerine (www.tarsim.gov.tr) adresinden ulaşılabilirsiniz.