T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

EKTOPARAZİTLERLE MÜCADELE PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 31.05.2022

       Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin İli Damızlık Koyun Keçi Birliğinin iştirakiyle yürütülen Mardin Valisi Sayın Mahmut Demirtaş teşrifleriyle Ektoparazitler ile Mücadele" projesinde Artuklu, Yeşilli ve Mazıdağı ilçesindeki yetiştiricilerimize ektoparaziter ilaç ve sırt pompası dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım töreninde yetiştiricilerimize öncelikle ektoparaziter hastalıklarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

       Hayvan yetiştiriciliği, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. İnsanlar ve hayvanların yakın ilişki içinde yaşadıkları kırsal alanlarda hayvan kökenli patojen ektoparazitlerin insanlarda hastalık yapma oranı yüksektir. Hayvanlarda sıkça görülen ve hızla yayılabilen ektoparazitlerin tanınması, mücadele ve korunma yöntemlerinin bilinmesi insan ve hayvan sağlığının korunması açısından bir zorunluluktur. Hayvansal verimin arttırılması, hayvanların hastalıklardan korunmasının sağlanması, insanlara bulaşan hastalıkların görülme oranlarının düşürülmesi, süt ve süt ürünlerinin mikroorganizmalarca en güvenilir koşullarda elde edilmesi gibi hayati önemi bulunan risk faktörlerinin elimine edilmesi bu projenin gerekliliğini önemli kılmıştır.

     Hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimize kullandıkları ahır ve barınakların sağlık bilgisi koşullarını sağlamaları için ilçelerimizde ektoparaziter ilaç ve sırt pompası dağıtımı yapıldı. Uygulaması kolay ve maliyeti ucuz yöntemlerle, Mardin İli ve ilçelerinde bulunan ahır ve barınakların dezenfeksiyonunun yapılması hayvan sağlığı için büyük önem taşır. Dezenfeksiyon işleminin uygun zamanlarda ve düzenli yapılması birçok hastalığın önüne geçilmesini sağlayacaktır.

    Gerçekleştirdiğimiz bu proje ile ilimizde yer alan 1000 işletmede yaklaşık 100.000 hayvan hedeflenmekte, böylelikle hem diğer yetiştiricilere örnek teşkil edecek hem de enfeksiyöz hastalıklardan korunma sağlanacaktır.