T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. Etap Ekonomik Yatırımların bilgilendirme toplantısı İl Müdürlüğümüz konferans salonunda Düzenlendi

Yayın Tarihi : 11.2.2020

  İlimizden Bakanlığımız Elektronik sistemine toplam 66 Adet hibe başvurusu yapılmıştır

—  İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından 46 adet proje bakanlığımıza gönderilmiştir.

—  Bakanlığımızca 39 adet proje uygun görülerek yatırım programına alınmış.

—  Yatırımcılar,kendilerine yapılan bildirimi takip eden otuz gün içerisinde il müdürlüklerine projeye esas dosya ve evraklarını teslim etmek zorundadırlar.